Terdapat ralat dalam alat ini

Khamis, 8 Januari 2009

Nota Pengajian Am 1 :Dasar Awam Malaysia(2)

Rasional Kerajaan Memperkenalkan Dasar-Dasar Awam 

-Untuk memenuhi objektif-objektif sosio-ekonomi negara seperti pembangunan ekonomi, pengagihan pendapatan, perkhidmatan awam, kestabilan atau keselamatan negara dan juga kebajikan masyarakat
-Untuk menjadi sebuah negara yang makmur lagi bersatupadu berasaskan sistem demokrasi di dalam suasana pembangunan yang aman dan stabil

Kenapa Dasar Awam Perlu Difahami

-Supaya dapat merangka program dan pelan tindakan bagi mencapai objektif
-Mengatasi masalah dan konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dasar-dasar berkenaan 

Jenis- Jenis Dasar Utama Kerajaan

-Dasar-Dasar Ekonomi
-Dasar-Dasar Sosial dan Etika Kerja 
-Dasar-Dasar Luar

Dasar-Dasar Ekonomi

Dasar Pembangunan Nasional
Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2)
Dasar Perindustrian Negara
Dasar Pertanian Negara 
Dasar Penswastaan 
Dasar Pensyarikatan Malaysia
Dasar Halacara Baru Dalam Pembangunan Kampung Dan Luar Bandar
Dasar Pengurangan Perbelanjaan Awam
Dasar Kependudukan Malaysia Ke Arah 70 Juta
Dasar/Program Pembaharuan dan Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

Dasar-Dasar Sosial Dan Etika Kerja

Dasar Pendidikan Kebangsaan
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pentadbiran 
Dasar Pandang Ke Timur
Dasar Bersih, Cekap Dan Amanah
Kepimpinan Melalui Teladan

Dasar-Dasar Luar

Konsep Kawasan Aman, Bebas Dan Berkecuali (ZOPFAN)
Antartika
Rancangan Kerjasama Teknik Malaysia (MTCP)
Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.